Privacy policy

Wanneer u gebruikmaakt van Paxi, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Wij streven ernaar om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Dit beleid beschrijft de gegevens die wij verzamelen, hoe deze gebruikt en gedeeld worden en uw keuzemogelijkheden met betrekking tot deze gegevens.
Datum van inwerkingtreding: 1 september 2018

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

TOEPASSINGSGEBIED
Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van de diensten van Paxi, merknaam van Hubert NV, en op alle anderen die contact opnemen met Paxi of op andere wijze informatie indienen bij Paxi, tenzij hieronder vermeld. Dit is inclusief degenen die de diensten van Paxi of aan Paxi gelieerde ondernemingen gebruiken om:

 • Vervoer aan te vragen of te ontvangen
 • Vervoer aan te bieden
 • Artikelen te laten bezorgen
 • Alle andere gebruikers van de diensten van Paxi (met inbegrip van apps, websites en API) en alle anderen die contact opnemen met Paxi of anders gegevens verstrekken aan Paxi, tenzij dit valt onder een apart(e) beleid of overeenkomst inzake privacy.

GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Paxi verzamelt de volgende categorieƫn gegevens:

GEGEVENS DIE U VERSTREKT

Hiertoe behoren gegevens die u verstrekt wanneer u:

 • Uw Paxi-account aanmaakt of bijwerkt, en die afhankelijk van uw locatie en de Paxi-diensten die u gebruikt het volgende kunnen omvatten: uw naam, e-mail, telefoonnummer, inlognaam en wachtwoord, adres, betaal- of bankgegevens, rijksregisternummer, door de overheid verstrekte identificatienummers, geboortedatum en foto
 • Diensten aanvraagt via een app of website van Paxi
 • Contact opneemt met Paxi, waaronder voor customer support
 • Via onze diensten contact opneemt met andere gebruikers van Paxi

GEGEVENS DIE GEGENEREERD WORDEN WANNEER U GEBRUIKMAAKT VAN ONZE DIENSTEN.

Hiertoe behoren:

 • Locatiegegevens

Afhankelijk van de diensten van Paxi waarvan u gebruikmaakt en uw app-instellingen kan Paxi uw exacte locatiegegevens of geschatte locatiegegevens verzamelen zoals vastgesteld via gegevens zoals GPS, IP-adres en wifi.

 • Transactiegegevens

Wij verzamelen transactiegegevens die betrekking hebben op uw gebruik van onze diensten, met inbegrip van het soort diensten dat u aangevraagd of verstrekt hebt, de datum en tijd waarop de dienst is verstrekt, het in rekening gebrachte bedrag, de afgelegde afstand en andere gerelateerde transactiegegevens. Daarnaast kunnen we, als iemand uw promotiecode gebruikt, uw naam aan die persoon koppelen.

 • Gebruiks- en voorkeursgegevens

Wij verzamelen gegevens over de manier waarop u onze diensten gebruikt, uw uitgesproken voorkeuren en gekozen instellingen. In sommige gevallen doen we dit door cookies, pixeltags en soortgelijke technologieƫn te gebruiken die unieke codes genereren en onderhouden.

 • Apparaatgegevens

Wij kunnen gegevens verzamelen over de apparaten die u gebruikt voor toegang tot onze diensten, met inbegrip van het hardwaremodel, het besturingssysteem en de versie hiervan, software, bestandsnamen en versies, voorkeurstalen, unieke apparaat-idā€™s, reclame-idā€™s, serienummers, gegevens over verplaatsingen van het apparaat en gegevens over mobiele netwerken.

 • Loggegevens

Tijdens uw gebruik van onze diensten verzamelen wij serverlogbestanden, waaronder gegevens zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdatums en -tijden, app-functies of bekeken paginaā€™s, crashes van apps en andere systeemactiviteit, type browser en de website of dienst van derden die u gebruikte voordat u begon met het gebruik van onze diensten.

GEGEVENS UIT ANDERE BRONNEN

Hiertoe kunnen behoren:

 • Door gebruikers verstrekte feedback, zoals beoordelingen of complimenten
 • Zakenpartners van Paxi via wie u uw Paxi-account aanmaakt of opent, zoals aanbieders van betaaldiensten, sociale mediadiensten, on-demand muziekdiensten of apps of websites die gebruikmaken van de APIā€™s van Paxi of van wiens API Paxi gebruikmaakt
 • Partnervervoersbedrijven
 • Publiekelijk beschikbare bronnen
 • Aanbieders van marketingdiensten

Paxi kan de van deze bronnen verzamelde gegevens samenvoegen met andere gegevens die hij bezit.

HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Paxi gebruikt de gegevens die verzameld worden voor o.a. de volgende doeleinden:

HET AANBIEDEN VAN DIENSTEN EN FUNCTIES

Paxi gebruikt de gegevens die we verzamelen om onze producten en diensten aan te bieden, te personaliseren, te onderhouden en te verbeteren. We gebruiken de gegevens zodoende onder meer voor:

 • Het mogelijk maken van vervoer, bezorging en andere diensten
 • Het verwerken of faciliteren van betalingen voor deze diensten
 • Het inschakelen van functies die u in staat stellen om informatie te delen met anderen, bijvoorbeeld wanneer u een compliment plaatst over een koerier-partner, een vriend attent maakt op Paxi, kosten of uw geschatte aankomsttijd deelt
 • Het inschakelen van functies om uw Paxi-account te personaliseren, zoals het maken van bladwijzers van uw favoriete plaatsen
 • Het uitvoeren van de interne werkzaamheden die nodig zijn om onze diensten te verstrekken, waaronder het oplossen van softwarebugs en operationele problemen, het uitvoeren van data-analyse, testen, onderzoek en om het gebruik en de activiteit trends te controleren en analyseren

KLANTENSERVICE

Paxi gebruikt de gegevens die we verzamelen om u te assisteren wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, inclusief voor:

 • Het doorsturen van uw vragen aan de juiste medewerkers van de klantenservice
 • Het onderzoeken en behandelen van uw problemen
 • Het controleren en verbeteren van de antwoorden van onze klantenservice

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

We kunnen de gegevens die we verzamelen, gebruiken voor tests, onderzoek, analyse en productontwikkeling. Op basis daarvan kunnen we de veiligheid en beveiliging van onze diensten verbeteren en uitbreiden, alsook nieuwe functionaliteiten, producten en diensten ontwikkelen.

BERICHTEN VAN PAXI

Paxi kan de gegevens die we verzamelen, gebruiken om met u te communiceren over producten, diensten, promoties, studies, enquĆŖtes, nieuws, updates en evenementen. Paxi kan de gegevens ook gebruiken om wedstrijden en loterijen te promoten en te verwerken, daaraan gerelateerde prijzen uit te reiken, en u de beschikking te geven over relevante advertenties en inhoud over onze diensten en die van onze zakenpartners.

WETTELIJKE PROCEDURES EN VEREISTEN

We kunnen de informatie die we verzamelen, gebruiken om claims of verschillen met betrekking tot uw gebruik van de diensten van Paxi te onderzoeken of zoals anders toegestaan volgens het toepasselijk recht.

COOKIES EN TECHNOLOGIEƋN VAN DERDEN

Cookies zijn tekstbestandjes die in uw browser of apparaat worden opgeslagen door websites, apps, online media en advertenties. Paxi gebruikt cookies en soortgelijke technologieƫn voor doeleinden als:

 • De verificatie van gebruikers
 • Het onthouden van gebruikersvoorkeuren en -instellingen
 • Het bepalen van de populariteit van inhoud
 • Het uitvoeren en meten van de effectiviteit van reclamecampagnes
 • Het analyseren van verkeer en trends op de sites, en in het algemeen inzicht verkrijgen in het online gedrag en de interesses van de personen die onze diensten gebruiken

We kunnen ook anderen toestaan diensten met betrekking tot het meten van bezoekersaantallen en analyses aan ons te verlenen, namens ons advertenties op het internet te plaatsen, en de prestaties van deze advertenties te volgen en hiervan verslag uit te brengen. Deze entiteiten kunnen gebruikmaken van cookies, webbakens, SDKā€™s en andere technologieĆ«n om uw apparaat te identificeren wanneer u onze site bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten, en tevens wanneer u andere websites bezoekt en gebruikmaakt van andere diensten. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie met betrekking tot het gebruik van cookies en andere technologieĆ«n die in dit gedeelte worden beschreven, inclusief met betrekking tot uw keuzes gerelateerd aan dergelijke technologieĆ«n.

DELEN EN OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS

Paxi deelt de informatie die we verzamelen:

MET ANDERE GEBRUIKERS

Als u een koerier of bezorgpartner bent, kunnen wij gegevens delen met andere gebruiker(s), waaronder uw naam en foto, uw locatie, de gemiddelde beoordeling, en contactgegevens. Al u ervoor kiest om een bezorgersprofiel in te vullen, kunnen we ook de gegevens delen die gekoppeld zijn aan dat profiel, waaronder gegevens die u verstuurt en complimenten die andere gebruikers over u geplaatst hebben. De ontvanger van de bestelling ontvangt ook een ontvangstbewijs met gegevens zoals een uitsplitsing van de in rekening gebrachte bedragen.

OP UW VERZOEK

Dit omvat het delen van uw gegevens met zakelijke partners van Paxi. Als u bijvoorbeeld een dienst hebt aangevraagd via een samenwerking of promotie door een derde partij, kan Paxi uw gegevens met die partijen delen. Hieronder vallen bijvoorbeeld andere apps of websites die geĆÆntegreerd zijn met onze APIā€™s of services, of die een API of service hebben waar wij mee geĆÆntegreerd zijn, of zakelijke partners met wie Paxi samenwerkt om een promotie aan te bieden, een wedstrijd te organiseren of een speciale dienst te verlenen.

MET HET GROTE PUBLIEK WANNEER U CONTENT VERSTUURD NAAR EEN OPENBAAR FORUM

We horen graag wat onze gebruikers van ons vinden, ā€” bijvoorbeeld via een openbaar forum zoals Paxi-blogs, social media en andere functies in ons netwerk. Wanneer u via deze kanalen met ons communiceert, kunnen uw berichten voor iedereen te zien zijn.

MET DE EIGENAAR VAN EEN PAXI-ACCOUNT DAT U GEBRUIKT

Als u een profiel gebruikt dat gekoppeld is aan een derde partij, kunnen we uw ritgegevens delen met de eigenaar van dat profiel. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • U een koerier-partner bent die een account gebruikt dat eigendom is van een partnervervoersbedrijf
 • U een passagier bent die een reis maakt die door een vriend of onder een Familieprofiel georganiseerd is

MET GELIEERDE ONDERNEMINGEN VAN PAXI

We delen informatie met onze gelieerde ondernemingen om ons te helpen onze diensten te leveren of namens ons gegevens te verwerken.

MET AANBIEDERS VAN DIENSTEN OF ZAKELIJKE PARTNERS VAN PAXI

Paxi kan gegevens verstrekken aan zijn leveranciers, consultants, marketingpartners, onderszoeksinstanties en andere aanbieders van diensten of zakelijke partners. Paxi kan bijvoorbeeld gegevens verstrekken aan dergelijke partijen om namens ons onderzoeken uit te voeren en betalingen voor onze diensten te verwerken.

VANWEGE JURIDISCHE REDENEN OF IN GEVAL VAN EEN GESCHIL

Paxi kan uw gegevens delen wanneer we menen dat dit vereist is volgens toepasselijke wetgeving, regelgeving, een exploitatieovereenkomst, juridische procedure of op verzoek van een overheidsinstantie.
Dit omvat het delen van gegevens met wetshandhavers, overheidsinstanties of andere derden zoals nodig is om onze servicevoorwaarden, gebruikersovereenkomsten of ander beleid af te dwingen, om de rechten of het eigendom van Paxi of de rechten of het eigendom van anderen te beschermen, of, in geval van een vordering of geschil met betrekking tot uw gebruik van onze diensten. Als u de creditcard van iemand anders gebruikt, zijn we mogelijk wettelijk verplicht om die informatie (waaronder ritgegevens) te delen met de eigenaar van die creditcard.

MET UW TOESTEMMING

Paxi kan uw gegevens delen op een andere wijze dan als in dit beleid beschreven als wij u hierover in kennis stellen en u hiervoor toestemming verleent.

BEWAREN EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Paxi bewaart uw gegevens zo lang uw account actief blijft, tenzij u ons vraagt uw gegevens of uw account te verwijderen. Behoudens de hieronder beschreven uitzonderingen verwijdert Paxi uw gegevens op verzoek of maakt deze anoniem.
Behoudens toepasselijk recht kan Paxi na verwijdering van een account gegevens bewaren:

 • Als er een onopgeloste kwestie is met betrekking tot uw account, zoals een openstaande schuld of een onopgelost(e) claim of geschil;
 • Als we hiertoe op grond van toepasselijk recht verplicht zijn; en/of in samengevoegde en/of geanonimiseerde vorm.
 • Paxi kan bepaalde gegevens indien nodig ook bewaren voor zijn legitieme zakelijke belangen, zoals preventie van fraude en verbetering van de veiligheid en beveiliging van gebruikers. Als Paxi bijvoorbeeld het account van een gebruiker sluit vanwege onveilig gedrag of beveiligingsincidenten, kan Paxi bepaalde gegevens over dat account bewaren om te voorkomen dat een gebruiker in de toekomst een nieuw Paxi-account opent.

KEUZE EN TRANSPARANTIE

Apparaatmachtigingen

De meeste mobiele platformen (iOS, Android enz.) hebben bepaalde apparaatgegevens die apps niet zonder toestemming kunnen gebruiken. Deze platformen hebben verschillende systemen om toestemming te vragen. Het iOS-platform waarschuwt u de eerste keer dat de Paxi-app vraagt om toestemming voor toegang tot bepaalde soorten gegevens, waarna u deze toestemming al dan niet kunt geven. Android-apparaten tonen u de toestemmingen die de Paxi-app nodig heeft voordat u deze voor het eerst gebruikt. Wanneer u de app vervolgens weer gebruikt, geeft u hiermee toestemming.

Toegang tot en correctie van uw gegevens

U kunt de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres die gekoppeld zijn aan uw account bewerken. U kunt uw rit-, bestel- en bezorggeschiedenis ook opzoeken in de Paxi-apps. U kunt ook vragen om toegang tot, correctie van of een kopie van uw gegevens door contact op te nemen met Paxi.

Afmelden voor marketingmateriaal

U kunt zich hier afmelden voor het ontvangen van marketingmails van Paxi. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van e-mails en andere berichten van Paxi door de aanwijzingen hiervoor in deze berichten te volgen. Wanneer u zich afmeldt, kunnen wij u echter nog steeds niet-promotieberichten sturen, zoals kwitanties voor uw ritten of informatie over uw account.

UPDATES VAN DIT BELEID

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u over deze wijzigingen informeren via de Paxi-apps of andere middelen, zoals e-mail. Voor zover onder toepasselijke wetgeving is toegestaan, stemt u door het gebruik van onze diensten na een dergelijke kennisgeving in met onze updates van dit beleid.
Wij raden u aan om dit beleid regelmatig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de meest recente informatie over ons privacybeleid.