FAQ

Meest gestelde vragen en hun antwoord

Verzender

Betaling: Om zendingen te doen via de Paxi-applicatie is het nodig om een credit card in te geven (VISA, MasterCard). Nadien gebeurt de betaling automatisch en enkel van zodra een bezorger jouw zending weldegelijk is komen ophalen om af te leveren. Ons systeem krijgt de bevestiging via de ‘pick up’-code en dan gebeurt de betaling.

Facturatie: Nadat een bezorger jouw betreffende zending heeft afgeleverd, krijgt u hiervan bevestiging via mail. In de mails zal u bijgevolg twee documenten terugvinden: enerzijds de factuur van Hubert NV – de vennootschap achter Paxi – en anderzijds een expense note of factuur voor de prestaties van de bezorger (afhankelijk of deze een particulier is of een professioneel). Het bedrag van beide documenten vormt de som van de totale vergoeding die je betaalt voor de verzending.

De vergoeding is afhankelijk van de omvang en het gewicht enerzijds en van de afstand van het af te leggen traject voor de bezorger anderzijds. Dit maakt dat er drie tarieven zijn. Deze zijn te bezichtigen op startpagina van onze website.

Paxi wil een veilig werkings- en betalingssysteem garanderen. Met de applicatie willen wij een zo persoonlijk mogelijk platform bieden aan zowel verzenders als bezorgers. Via de verplicht in te vullen gegevens als Paxi-geregistreerde in de applicatie hebben wij een zicht op elke zending, elke verzender en elke bezorger en hun gegevens (naam, adres, telefoonnummer, bankrekening, e-mail,…).

Bij eventuele problemen met de zending, kunnen wij dus eenvoudig en meteen contact opnemen met de bezorger en alles uitklaren. Onze persoonlijke aanpak zorgt bijgevolg dat we in dergelijke situaties eenvoudig en samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Met betrekking tot de betaling die u als verzender moet doen, vindt deze bovendien pas plaats van zodra onze systemen via de ‘pick up’-code bevestigd hebben dat er daadwerkelijk een bezorger de zending is komen ophalen.

Naarmate ons aantal Paxi-gebruikers en dus onze community groeit, wordt de garantie steeds groter. Bovendien krijgen alle Paxi-gebruikers in een straal van 20km ten opzichte van jouw locatie een melding bij elke nieuwe zending die je plaatst als trigger om in actie te schieten. Een 100% garantie kunnen we echter (nog) niet bieden, maar er zijn wel twee zaken die we extra kunnen meegeven:

  1. Wij houden continu toezicht op de zendingen in onze systemen en reageren van zodra we merken dat een zending niet weggeraakt. Dit enerzijds door ons persoonlijk netwerk aan te spreken en anderzijds via onze sociale media.
  2. Graag verwijzen we u ook door naar onze Tips & tricks die een hogere verzendingsgarantie enkel maar kan doen toenemen.

Dit is zeker mogelijk! Via de Paxi-applicatie kan u volledig naar eigen keuze en/of voorkeur een bepaalde ‘Description’ of omschrijving van de zending aangeven en anderzijds ook instructies (‘Instructions’) geven voor de betreffende zending. Een voorbeeld:

  • Description: “Boeket bloemen in breekbare (!) vaas”
  • Instructions: “Op te halen op 19/01/2021 in de voormiddag en zelfde dag te leveren tussen 16 en 21u”

Als verzender moet je de ‘pick up’-code overhandigen aan de bezorger van zodra deze jouw zending komt ophalen. Dit geldt als digitale ‘handtekening’ en bevestiging dat dit weldegelijk gebeurd is. Hetzelfde geldt voor de ontvanger van de zending die bij de aflevering de ‘delivery’-code moet overhandigen aan diezelfde bezorger. Het kan echter gebeuren dat de ontvanger van niets weet of deze code niet terugvindt, maar dit kan eenvoudig opgelost worden! U als verzender kan ook deze tweede code terugvinden en overhandigen! En in het slechtste geval kunnen wij eenvoudig de code terughalen uit onze systemen en deze overhandigen aan de bezorger.

Maar waar kan je die codes nu terugvinden? Hiervoor zijn er twee opties:

  1. De eenvoudigste weg is via de Paxi-applicatie zelf. Door op de betreffende zending te klikken kan u snel en makkelijk de codes vinden wanneer de bezorger de zending komt ophalen en/of afleveren.
  2. Een tweede manier is via de mails die u ontvangt. Ook hier kan u de codes steeds terugvinden.

Uiteraard wilt u steeds de status kunnen volgen van elke individuele zending die u via Paxi wilt doen: Is er al een bezorger onderweg? Heeft de bezorger de zending al afgeleverd? Die status kan u opnieuw op verschillende manier volgen:

  1. De eenvoudigste weg is via het onderdeel ‘Track’ in de Paxi-applicatie zelf en daar ziet u in welke stap van het traject de betreffende zending zich bevindt: Pending – Accepted – Picked up –Delivered.
  2. Daarnaast kan u de status opnieuw tergvinden via uw mails. Telkens wanneer jouw zending een andere status bereikt, krijgt u hier namelijk bevestiging via mail van.

Een groot aantal zendingen één voor één op de applicatie plaatsen ter verzending kan ietwat tijdrovend zijn… Daarom zijn wij met een oplossing gekomen! Door onze excel-template volledig in te vullen en tijdig te mailen naar ons, kunnen wij deze met één enkele klik allemaal opladen in de applicatie op zoek naar bezorgers en uiteraard gelinkt aan jullie persoonlijke Paxi-account.

Bezorger

Paxi staat voor een persoonlijke levering. Via de applicatie kan je eenvoudig het telefoon- of GSM-nummer terugvinden van zowel de verzender als ontvanger. Op die manier kan je steeds contact met hen opnemen om praktisch af te spreken. Is de ontvanger niet thuis, raden wij aan contact op te nemen met deze ontvanger of eventueel de verzender om af te spreken hoe je dit kan regelen. Kan je niemand bereiken, kan je het afgeven bij één van de buren of ergens veilig achterlaten zoals in de tuin. Uiteraard moet de delivery code nadien nog ingegeven worden nadat er in een dergelijke situatie contact is genomen met de verzender.

Dat is natuurlijk afhankelijk van de zending die de verzender doet en de afstand dat er afgelegd moet worden. Per volledig afgehandelde bezorging krijg je als koerier dus één van de volgende bedragen: €5,94 – €6,69 – €10,04.

Beide codes moeten respectievelijk ingegeven worden op het moment van het ophalen van de zending (pick up) en anderzijds op het moment van de levering (delivery). De ‘pick up’-code krijg je met andere woorden via de verzender en de ‘delivery’-code van de ontvanger. 

Het is echter mogelijk dat de ontvanger niet op de hoogte is (bv. bij een verrassing) en jou de tweede code dus niet kan geven. Op dat moment kan je eenvoudigweg terug contact opnemen met de verzender die deze code ook kan geven. In het uiterste geval, kunnen wij de nodige code uit ons systeem halen om u te overhandigen.

Het proces van de uitbetaling voor bezorgingen wordt steeds in gang gezet van zodra je een zending volledig hebt afgerond, d.w.z. van zodra je voor de betreffende zending de ‘delivery’-code hebt ingegeven in de applicatie. De daadwerkelijke betaling kan enkele dagen in beslag nemen, maar via de onkostennota die wij voor jou opmaken en doorsturen, heb je wel steeds een bewijs van de bedragen die u zou moeten ontvangen. Die onkostennota kan je terugvinden via jouw mailbox of via ‘DELIVER’ > ‘FINANCE’ in de applicatie zelf.

Hubert NV – de vennootschap achter Paxi – maakt de facturen of expense notes automatisch op op naam van en voor rekening van de bezorger. Bij een professionele bezorger met een apart factuurnummer zodat deze buiten de normale nummering valt.

Op het aantal pakjes of zendingen staat geen limiet. Anderzijds werkt de Paxi-applicatie voor bezorgers wel op basis van de actuele en meest recente regels en voorwaarden van de deeleconomie. Paxi is dus een gemakkelijke en relaxte manier om tot 6130 euro per jaar bij te verdienen.

Dat kan zeker en dat raden we zelfs aan! Eén van de concepten waarrond de Paxi-applicatie is gebouwd is deze van een persoonlijke levering. Van zodra je een zending in de applicatie geclaimd hebt om te bezorgen, kan je dus eenvoudig en snel even bellen naar zowel de verzender als ontvanger van de zending indien de contactgegevens (correct) ingegeven zijn. Dit is veel aangenamer, maar vooral zorgt het voor veel efficiëntere praktische afspraken. Zo vermijd je bijvoorbeeld om voor gesloten deuren te staan en/of kan je afspreken om de zending bij de buren of in de tuin achter te laten.

De applicatie is zo ingesteld dat wanneer je een zending of pakje geaccepteerd hebt om te bezorgen, je een gelimiteerde tijd hebt om hiermee verder te gaan. Dit wil zeggen dat de applicatie jou automatisch zal vragen of je nog achter de zending of het pakje zal gaan wanneer blijkt dat je deze na enkele uren nog steeds niet hebt opgehaald aangezien je nog geen ‘pick up’-code hebt ingegeven in de app. Als je op de automatische melding van de app dan niet (positief) reageert, zal de zending terug in de pool verschijnen en hebben andere bezorgers – maar jij ook – opnieuw de mogelijkheid deze te accepteren en te vervoeren.

Zeker! De Paxi-applicatie heeft een instelling dat je – van zodra je geregistreerd bent – automatisch meldingen ontvangt wanneer iemand anders een zending wilt doen via Paxi en dus op zoek is naar een bezorger. De zending moet echter wel een ophalingsadres bevatten dat zich in een straal van 20km bevindt ten aanzien van jouw eigen locatie. Opgelet!: Doe dus zeker een controle via de instellingen van jouw mobiel toestel om te zien of je Paxi ‘altijd’ toegang geeft tot jouw locatie om hiervan te kunnen gebruikmaken.

Bovendien houdt niets jou tegen ook andere zendingen te doen verder van jouw locatie en dus kan je steeds uit eigen beweging in de Paxi-applicatie een kijkje nemen welke zendingen nog op zoek zijn naar een bezorger.

Heb je interesse om als particulier of als professional pakjes te bezorgen voor Paxi?

Download de app op je smartphone. Zo weet je altijd of iemand een pakje wil verzenden.
Lees nog even onze spelregels en je bent helemaal klaar om je eerste pakjes te bezorgen.